Mạo từ xác định - Definite Article | EnglishBlogVN - Let's learning English
Sign-up for FREE daily Updates.

Search Now

Thursday, August 29, 2013

Mạo từ xác định - Definite Article


EnglishBlogVN - Hình thức của Mạo từ xác định (Definite Article)

The dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được.


Dùng mạo từ xác định

1/ Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

Ví dụ: The sun ; the sea

2/ Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này vừa mới được đề cập trước đó.

Ví dụ: - I saw a boy. He looked curiously at me.

3/ Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này đ­ược xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.

Ví dụ:

- The girl in uniform
- The girl that I met
- The place where I waited for him


4/ Trước một danh từ chỉ một vật riêng biệt

Ví dụ:

- My mother is working in the garden
- Please pass the dictionary


5/ Trước so sánh cực cấp, Trước first (thứ nhất), second (thứ nhì), only (duy nhất).... khi các từ này được dùng nh­ư tính từ hay đại từ.

Ví dụ:

- The first day
- The best time
- The only way6/ The + Danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật


7/ The có thể dùng Trước một thành viên của một nhóm người nhất định


8/ The + Danh từ số ítdùng Trước một động từ số ít. Đại từ là He / She /It


9/ The + Tính từ tượng trưng cho một nhóm người


10/ The dùng Trước những danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền


11/ The cũng đứng Trước những tên gọi gồm Danh từ + of + danh từ


12 The + họ (ở số nhiều) nghĩa là Gia đình ...

Không dùng mạo từ xác định


1/ Trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đ­ờng.


2/ Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất, chứ không chỉ riêng trường hợp nào.


3/ Trước danh từ trừu tượng, trừ phi danh từ đó chỉ một trường hợp cá biệt.


4/ Sau sở hữu tính từ(possessive adjective) hoặc sau danh từ ở sở hữu cách(possessive case) .


5/ Trước tên gọi các bữa ăn.


6/ Trước các tước hiệu.


7/ Trong các trường hợp sau đây:


Lưu ý

·Nature mang nghĩa "Tự nhiên , thiên nhiên " thì không dùng the.

Ví dụ:

- According to the laws of nature
- They couldn't tolerate city life anymore and went back to nature,...

-Hoang Pham-
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2012-2013 EnglishBlogVN - Let's learning English ∙ Designed by English Blog
EnglishBlogVN - Let's learn English with us