Tải về bản cập nhật Microsoft Office 2010 Service Pack 2 | EnglishBlogVN - Let's learning English
Sign-up for FREE daily Updates.

Search Now

Thursday, July 25, 2013

Tải về bản cập nhật Microsoft Office 2010 Service Pack 2


EnglishBlogVN - Hiện nay cả 2 phiên bản ủa Service Pack 2 32-bit (x86) và (x64) 64-bit đã có thể tải về thông qua Microsoft Download Center còn đối với Microsoft Update là một chỉ dẫn tải. Trong vòng 90 ngày tới, các phiên bản này sẽ được cung cấp như một bản cập nhật tự động thông qua Windows Update.

Cũng như các bản cập nhật Service Pack 1 trước, trong bản Service Pack 2 sẽ cải thiện khả năng tương thích của Microsoft Office 2010 và chương trình SharePoint 2010 với Windows 8 , Internet Explorer 10 , Office 2013 và SharePoint 2013 . Không chỉ vậy nó còn cải thiện tính bảo mật, độ ổn định và hiệu suất của các sản phẩm Office 2010 và giao diện của chương trình thì không hề thay đổi.


Một số sửa chữa trong bản này:
- Sửa chữa các vấn đề liên quan đến thông báo về kích thước của một số thư điện tử dài trong Outlook
- Sửa chữa một vấn đề xảy ra khi bạn thực hiện kiểm tra chính tả trước khi bạn gửi một email trong Outlook
- Sửa chữa các vấn đề liên quan đến dấu, các trường, thay đổi theo dõi, các mẫu, bảng, AutoCorrect Options và địa chỉ email trong Word
- Sửa chữa vấn đề trình duyệt Mozilla Firefox bị treo khi bạn cố gắng xem một bài thuyết trình trong PowerPoint Web App trên một máy tính Mac
- Cải thiện chất lượng của video trong một bài thuyết trình sau khi các đoạn video được tối ưu hóa hoặc nén bằng PowerPoint
- Sửa chữa các vấn đề xảy ra khi bạn đồng tác giả một bài thuyết trình với những người dùng khác tại cùng một thời gian trong PowerPoint
- Sửa chữa các vấn đề bảo mật xảy ra khi bạn gửi một bài blog trên Microsoft SharePoint Server 2013 và Microsoft Office 365 blog
- Sửa chữa hiệu suất của công cụ Excel giảm và kích thước của file Excel trở nên lớn hơn so với ban đầu
- Sửa chữa lỗi khi danh sách xác nhận dữ liệu có chứa dấu hiệu dấu phẩy (,) đang bị hỏng trong một tập tin . Xlsx hay. Xlsb
- Sửa chữa lỗi khi tất cả các công thức Agave trong bảng bảng tính được loại bỏ khỏi các
Office 2010 SP2 32 Bit | 64 Bit

-Hoang Pham-
 | Google + | Facebook
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2012-2013 EnglishBlogVN - Let's learning English ∙ Designed by English Blog
EnglishBlogVN - Let's learn English with us