Begin Again - Taylor Swift | EnglishBlogVN - Let's learning English
Sign-up for FREE daily Updates.

Search Now

Sunday, June 2, 2013

Begin Again - Taylor SwiftBegin Again - Taylor Swift


Lyric:

Took a deep breath in the mirror
He didn't like it when I wore high heels but I do
Turn the lock and put my headphones on
He always said he didn't get this song but I do, I do

Walked in expecting you'd be late
But you got here early
And you stand and wait
I walk to you
You pull my chair out and help me in
And you don't know how nice that is

But I do
Chorus:
And you throw your head back laughing like a little kid
I think it's strange that you think I’m funny cause he never did
I've been spending the last 8 months thinking all love ever does
Is break and burn and end
But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again
. “

You said you never met one girl who
Has as many James Taylor records as you
But I doWe tell stories and you don't know why I'm coming off a little shy
But I do
Chorus: 
But you throw your head back laughing like a little kid
I think it's strange that you think I’m funny cause he never did
I've been spending the last 8 months thinking all love ever does
Is break and burn and end
But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again."

And we walked down the block, to my car
And I almost brought him up
But you start to talk about the movies
That your family watches every single Christmas
And I don’t want to talk about that
And for the first time, what's past is past

'Cause you throw your head back laughing like a little kid
I think it's strange that you think I’m funny cause he never did
I've been spending the last 8 months thinking all love ever does
Is break and burn and end
Then on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again
Then on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again

Grammar and Vocabulary

Lối nói rút gọn trong tiếng Anh
Ta hãy cùng xem lại các câu sau:
“He always said he didn't get this song but I do, I do.”
Câu trên viết đầy đủ phải là “He didn’t get this song but I get this song.”
Có nghĩa là “Người đó không hiểu bài hát này nhưng tôi thì hiểu.”
Động từ “do” ở đây dùng để thay thế cho động từ “get” ở vế trước.
Ta dùng “do “ để thay thế cho động từ để tránh sự lặp lại động từ, giúp câu văn mượt mà hơn.
Và chúng ta cùng học thêm một số từ mới từ bài hát này nhé!
- Get something: hiểu được điều gì
He always said he didn't get this song but I do, I do.
Anh ấy luôn bảo rằng không thể hiểu nổi bài hát này, còn em hiểu, rất rõ là đằng khác.”
- Come off: xuất hiện, có vẻ
We tell stories and you don't know why I'm coming off a little shy but I do.
Chúng mình kể lại những câu chuyện và anh không hiểu vì sao em có hơi rụt rè chỉ mình em hiểu thôi.”
- Bring somebody up: nhắc đến ai
I almost brought him up but you start to talk about the movies that your family watches every single Christmas.
“Em thật tệ khi cứ huyên thuyên về anh ta nhưng anh bắt đầu đề cập đến bộ phim mà cả nhà anh cùng xem mỗi mùa Giáng Sinh.”
 Note:

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2012-2013 EnglishBlogVN - Let's learning English ∙ Designed by English Blog
EnglishBlogVN - Let's learn English with us